Sterke vrouwen in de RSG Magister Alvinus

In het kader van Internationale Vrouwendag organiseren Stichting FryX en de RSG Magister Alvinus op donderdag 8 maart een culturele avond onder de titel “Sterke vrouwen.” Centraal staat het boek “Zussen” van Hinke Piersma. De schrijfster, historicus bij het NIOD en oud-leerlinge van de RSG, komt vertellen over haar boek en de totstandkoming ervan.

“Zussen” vertelt het waargebeurde verhaal van drie zussen uit een Joods gezin. Ieder op hun eigen manier proberen zij de oorlog door te komen. De één duikt onder, de ander regelt vervalste papieren en de derde weet te vluchten naar Engeland. Hinke Piersma stuitte bij toeval op dit aangrijpende verhaal. Met behulp van de bewaard gebleven correspondentie reconstrueerde zij het levensverhaal van de drie zussen.

Na de pauze treden leerlingen van de RSG Magister Alvinus op met muziek en gedichten en leest de Zuidafrikaanse Babs Kakaza voor uit eigen werk. Riek Landman, schrijfster van o.a. het boek “In sterke frou”, besluit de avond met een verhaal.

Deze bijzondere avond vindt plaats op 8 maart vanaf 19.30 uur in de RSG Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek. Gratis kaarten zijn te bestellen bij martenvisser@home.nl

Geef een antwoord