Stichting Fryx is opgericht in augustus 2017 door Amieke de Rapper en Marten Visser.

Het doel van de stichting is om mensen met elkaar in contact te brengen via culturele activiteiten, met name literatuur en poëzie. Daartoe organiseert de stichting laagdrempelige activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen en op uiteenlopende locaties.

Het bestuur wordt gevormd door Amieke de Rapper (voorzitter) en Marten Visser (secretaris/penningmeester).

Stichting FryX is ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK 69514062

De activiteiten van de stichting zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank Súdwest-Fryslân en stichting het Old Burger Weeshuis Sneek.